h-FABP

    AKUT MYOKARD İNFARKTÜS ÜNÜN EN ERKEN TANISI

Akut miyokard enfarktüsü tüm dünya da başta gelen ölüm sebeplerinden biridir.(ABD’de her yıl 500.000 kişi AMI nedeniyle hayatını kaybetmektedir.) Yapılan çeşitli çalışmalar, hayat kurtarıcı tedavinin AMI’nin erken fazlarında etkili olduğunu göstermiştir. Ancak AMI semptomlarının spesifik özellikte olmaması ve her iki vakadan birinde elde edilen EKG sonuçlarının güvenilir olmaması hayat kurtarıcı tedeviye başlanmasını geciktirmektedir.

Enfarktüs Markerlerinin günümüzde yaydın olarak kullanılmasının sebebi budur.Bu markerler miyokarda oluşan hücre nekrozu sonucu kana salınan proteinlerdir. Ancak standart AMI markerlerinin kanda saptanabilecek düzeye ulaşabilmesi için belirli sürelerin geçmesi gerekmektedir.Örneğin;referans markeri olan Troponin I  veya T ‘nin teşhis edilebilmesi için en az 3-5 saate ihtiyaç vardır. oysa h-FABP AMI başlagıcından  20  dk içinde kana salınım olur ve iki saat içinde pik seviyesine ulaşır.

 h-FABP proteini neredeyse tamamen midyokardda bulunmaktadır.Bu yüzden yüksek düzeyde spesifiktir.Özelikle infarktüsün oluşmasından sonraki ilk saatlerde h-FABP diğer markerlerden anlamlı düzeyde daha yüksek tanısal güvenilirlik sunmaktadır.

             KULLANIM  ALANLARI

 h-FABP TESTİ , AMI şüphesi bulunan vakalarda uygulamak için geliştirilen bir Point of Care(POC) testidir.Bu testi uygulayabilmek için sadece bir kaç damla kan (kapiller veya venöz) veya serum yeterlidir.Çok kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilen bu test acil servisler ve yoğun bakım üniteleri dahil olmak üzere, tüm acil durum koşullarında kullanılabilecek olan mükemmel bir testtir.Ayrıca kardiyoloji üniteleri,rehabilitasyon klinikleri,genel hastaneler ve yaşlı bakım evleri gibi yüksek riskli ortamlarda da faydalıdır.AMI şüphesi bulunan herhangi bir vakada, semptomların ortaya çıkmasını takiben 20.dakikadan itibaren kullanılabilmektedir.Yüksel tanısal güvenliğe sahiptir.Kullanımı kolaydır.Tam kan(Kapiller veya venöz) veya serum ile çalışabilir.Hasta verileri, kart üzerine yazılabilir.