MİKRO ELİSA YIKAYICI VE OKUYUCULAR (BIOTECH)

 Otomatik Playt Yikayici

Genel Mikropleyt Okuyucu (Dahili bilgi rediiksiyonu ve raporlama ;24, 48,96 kuyu mikropleyt okuma ; dalga boyu arahgi 400-750 nm; amsorbans arahgi0.000-3.000 OD; bes filtre kapasitesi; saglanan filtreler 405,450,490,63 nm)384 kuyu ve 72 kuyu Terasaki pleytleri okuma icin optik ve softwere ilavesi