SPEKTROFOTOMETRE U.V

PowerWave HT

RPRWI  Powerwave 8 kanal hızlı sürekli dalga boyu seçim özelliği; 200-999 nm dalga aralığında 1 nm aralıklarla okuyaiblme , KC4 programı dahil

PowerWave X  
PRWE  Powerwave 200 Tarama spectrofotemetresi; ( 200-999 nm dalga aralığında )

PRWIE  50 oC ‘ye kadar inkübasyon olanağı dahil 
PRWUIE  Powerwave 340 Tarama Spectrofotemetresi (340-999 nm dalga aralığında).50 oC ‘ye kadar inkübasyon ve KCjunior softvvare dahil

PowerWave 96 ve 384 kuyu pleytleri XS  KC4 veya KCjunior softvvare aracılığıyla okuma olanağı sağlar 
MQX200RuQuant  uQuant Universal Mikropleyt Spectrofotemetresi (200-999 nm dalga boyu,

MQx200  0.000-4.000 OD aralığı