DRUG TEST (MADDE BAĞIMLILIĞI TESTİ)

  Bu panel Aşağıdaki ilaçların tespiti için uygulanmaktadır:

Amfetamin,  Amfetamin 500,  Amfetamin 300,   Barbiturates,

Benzodiazepinler, Benzodiazepinler 200,  Buprenorfin,  Kokain,  Kokain

150 , Esrar,  Methadon,  Metamfetamin,  Metamfetamin 500,  Metamfetamin

300, Metilenedioksmetamfetamin, Morfin 300, Opiate 2000, Oksikodon,

Fensiklidin, Propoksifen ve Trisiklik Antidepresanlar.İnsan idrarındaki çeşitli ilaçlar ve metabolitlerinin eşzamanlı, niteliksel tespiti için hızlı, tek aşamalı tarama testi.

                                                               Sadece tıbbi ve diğer profesyonel in vitro teşhis kullanımı içindir.

KULLANIM AMACI VE ÖZET

Çok sayıda ilacın kötüye kullanımı için idrar tabanlı tarama testleri, basit

immunotestten karmaşık analitik prosedürlere kadar uzanan bir yelpaze

oluşturur. İmmunotestlerin hızı ve duyarlılığı, kötüye kullanılan çok sayıda

ilacın idrarda taraması için en çok kabul edilen yöntem yapmıştır.

Chemtrue TM Multi-Drug One Step Screen Test Panel (İdrar), cihaz

kullanılmadan veya cihazlı aşağıdaki ilaçların kalitatif ve kalitatif  tespiti için bir lateral akım kromatografik immunotesttir.bu testler hem tek tek kaset şeklinde olabileceği gibi panel şeklindede olabilir içerikleri aşağıdaki gibidir;